About Us

menara_iab

PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN

Konsultasi (Program pembangunan digital organisasi)

Leadership Coaching (Online)

Pembangunan Kursus-kursus dalam talian (Moodle) 

Perkhidmatan konsultasi (Program Pembangunan digital organisasi)

Pembangunan dokumen strategi pelaksanaan pelaksanaan program-program pembangunan digital di organisasi tuan/puan.

Leadership coaching (online)

Perkhidmatan Coaching untuk pemimpin-pemimpin organisasi, khususnya di dalam pembangunan pendidikan digital organisasi/sekolah tuan/puan.

Pembangunan kursus dalam talian (MOODLE COURSE)

Menghasilkan modul-modul kursus dalam talian.  Modul/kursus Moodle/Canvas.

Produk-produk jualan

Jualan beberapa produk yang dihasilkan oleh anan-anak saya.  Antaranya adalah:

1) 

portfolio

Hasil Perkhidmatan

port1
Pelan Pembangunan Pembelajaran Digital

Visi dan Misi

Perancangan Stratejik

port2
Leadership Coaching

Kepimpinan Digital Sekolah

port3
Pembangunan LMS

Moodle

Canvas

port4
Kursus-kursus Dalam Talian

Pengenalan kepada e-Pembelajaran

Mengurus Kursus dalam Talian

Pengajaran & Pembelajaran dalam Talian

Testimoni